הקשר בין חוק המזומנים החדש לכרטיסי דביט

החל מינואר 2019, צפוי להיכנס לתוקפו ‘חוק המזומנים’. על פי חוק זה, השימוש במזומן יצומצם לסך מקסימלי של 11,000 שקלים שניתן יהיה לשלמם בעבור עסקה בודדת אחת. הנ”ל מתייחס לעסקאות המבוצעות על ידי בעלי עסקים. בנוסף, העברות במזומן בין גורמים שאינם עסקיים תהיינה מוגבלות לתקרה של עד 50 אלף שקלים. ברקע אישורו הסופי של חוק […]